Sprzęt i środki

Jakich środków czyszczących używamy?

Jesteśmy świadomi, że detergenty oraz inne składniki środków piorących i czyszczących mogą mieć działanie szkodliwe dla środowiska naturalnego. Szczególnie uciążliwe dla środowiska są dodawane do detergentów fosforany(V), które przedostają się wraz ze ściekami komunalnymi do wód, zanieczyszczając je i powodując ich eutrofizację.

Ta świadomość powoduje, że w naszej pracy stosujemy środki od sprawdzonych producentów, zawierające jak najmniej szkodliwych składników, ponieważ uważamy, że Sprzątanie Twojego Świata to także dbałość o nasze otoczenie także w aspekcie maksymalnego ograniczania zanieczyszczeń.

Jakiego sprzętu używamy?

W naszej ofercie znajdziesz szeroki zakres usług porządkowych, do których – w zależności od potrzeb – możemy wykorzystać maszyny i urządzenia takie jak wymienione poniżej:

Nasze usługi