BCS Polska Sp. z o.o.

Aleja Kasztanowa 18-20

53-125 Wrocław

NIP 899-26-68-951

REGON 020967382

KRS 0000333365

Prezes Zarządu

Leszek Kuriata

tel. 501 596 965

e-mail: biuro@bcs-polska.pl